Χρήσιμα Αρχεία

Κινούμαι Ηλεκτρικά Γ' κύκλος

Περιεχόμενα

ΚΥΑ ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ Γ'- ΦΕΚ

KYA (ΦΕΚ) για την Δράση Κινούμαι Ηλεκτρικά Γ' κύκλος.

Προβολή Εγγράφου

Λίστα Επιλέξιμων Επιβατικών ΙΧ και Επαγγελματικών Οχημάτων (BEV) Κατηγοριών Ν1/Μ1

Λίστα Επιλέξιμων Επιβατικών ΙΧ και Επαγγελματικών Οχημάτων (BEV) Κατηγοριών Ν1/Μ1 για την Δράση Κινούμαι Ηλεκτρικά Γ' κύκλος.

Προβολή Εγγράφου

Λίστα Επιλέξιμων Οχημάτων Τύπου L

Λίστα Επιλέξιμων Οχημάτων Τύπου L για την Δράση Κινούμαι Ηλεκτρικά Γ' κύκλος.

Προβολή Εγγράφου

Ποσοστά Επιδότησης - Δικαιούχοι

Ποσοστά Επιδότησης και Δικαιούχοι για την Δράση Κινούμαι Ηλεκτρικά Γ’ Κύκλος.

Προβολή Εγγράφου

Τεύχος Απαιτούμενων Δικαιολογητικών

Απαιτούμενα Δικαολογητικά Υποβολής για την Δράση Κινούμαι Ηλεκτρικά Γ' κύκλος.

Προβολή Εγγράφου

Τεύχος Υπεύθυνων Δηλώσεων

Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων για την Δράση Κινούμαι Ηλεκτρικά Γ' κύκλος.

Προβολή Εγγράφου

Λίστα επιλέξιμων φορτιστών

Λίστα επιλέξιμων φορτιστών για την Δράση Κινούμαι Ηλεκτρικά Γ' κύκλος.

Προβολή Εγγράφου

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρικών Ποδηλάτων

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρικών Ποδηλάτων για την Δράση Κινούμαι Ηλεκτρικά Γ' κύκλος.

Προβολή Εγγράφου

Τεχνικές Προδιαγραφές Σημείων Επαναφόρτισης

Τεχνικές Προδιαγραφές Σημείων Επαναφόρτισης για την Δράση Κινούμαι Ηλεκτρικά Γ' κύκλος.

Προβολή Εγγράφου

Οδηγός Χρήσης

Οδηγίες Υποβολής αίτησης συμμετοχής στην Δράση Κινούμαι Ηλεκτρικά Γ' κύκλος.

Προβολή Οδηγού

Προσωπικά δεδομένα

Έγγραφο ενημέρωσης για τα προσωπικά δεδομένα για την Δράση Κινούμαι Ηλεκτρικά Γ' κύκλος.

Προβολή Εγγράφου